Seminars

Het komt veel voor dat grond die oorspronkelijk eigendom was van een gemeente in gebruik wordt genomen…

Gemeentegrond of eigen grond?

Het komt veel voor dat grond die oorspronkelijk eigendom was van een gemeente in gebruik wordt genomen door andere partijen. Vaak gaat het om kleine stukjes die bij belendende percelen zijn getrokken. De gemeente reageert vaak niet omdat het ook weer scheelt voor haar onderhoudskosten. De afgelopen jaren is dit een 'hot item' bij gemeenten en gaan zij de strijd aan tegen het (in hun ogen) landjepik van de gemeente. Veel grondeigenaren zijn zich niet bewust van de vermeende eigendom van de gemeente en schrikken van de brief van de gemeente waarin zij haar eigendom opeist. In veel gevallen is de eigendom van de grond door verjaring overgegaan op de huidige gebruikers. Tijdens dit seminar zetten wij uiteen wat de juridische positie van grondbezitters is die een dergelijke brief van hun gemeente ontvangen. Wat is hun juridische positie en welke mogelijkheden zijn er om deze discussie op een goede manier te beslechten?

Tijdens dit seminar bespreken wij:

 • wat de juridische criteria zijn voor de vraag of sprake is van overgang van eigendom door verjaring;
 • welke eisen er gesteld worden aan uw bewijspositie;
 • hoe een eventuele juridische procedure over deze kwesties verloopt;
 • praktische tips over uw specifieke situatie.

Na dit seminar weet u:

 • of u mogelijk eigenaar bent geworden van de grond die u in gebruik heeft;
 • welke bewijsstukken u nodig heeft om uw positie te bewijzen;
 • hoe een procedure over deze kwestie verloopt;
 • wat u concreet moet doen (of niet!).

Dit seminar is geschikt voor mensen:

 • die zijn aangeschreven door hun gemeente om grond te ontruimen;
 • die twijfelen of zij rechtmatig eigenaar zijn van grond die zij in bezit hebben;
 • die willen weten wat zij tegen een claim van hun gemeente of buren kunnen doen.

Interesse? Meld u aan


Datum 22-03-2017
Tijdstip 20.15 - 22:30 (inloop 20.00 uur)
Programma 20.00 - 21:00 lezing
21.00 - 22.30 individuele adviezen
Locatie Dorpshuis De Anbouw
Adres Dorpsstraat 610, 1723 AJ Nood-Scharwoude, Google maps >
Kosten Geen

Sprekers


Allard Hanrath
Rensen Advocaten
Meer informatie >

Kim Hollenberg
Rensen Advocaten
Meer informatie >

Vragen?

Heeft u vragen over dit seminar?
Mail met Ockeloen@rensenadvocaten.nl