Als uit een kadastrale tekening blijkt dat u grond van uw buren gebruikt, is het uitgangspunt dat uw buren die grond terug kunnen vorderen. Dat uitgangspunt kent wel uitzonderingen. Zo is het mogelijk dat u door verjaring eigenaar bent geworden. Dat kan na tien jaar op basis van goede trouw, maar dat komt niet vaak voor. Meestal wordt een beroep gedaan op de termijn van twintig jaar (kwade trouw). Of een beroep daarop slaagt hangt van verschillende factoren af. Uiteraard zult u moeten bewijzen dat de huidige situatie al (meer dan) twintig jaar bestaat. Ook zult u moeten bewijzen dat u gedurende die periode bezit heeft gehad van de grond. Van groot belang zal daarbij zijn dat bezit tot uitdrukking is gekomen. Kon de rechtmatige eigenaar begrijpen dat u zich bezitter acht? Hoe is de tuin ingericht? Is er sprake van een grasveld dat overloopt in het grasveld van uw buurman, dan zal een beroep op verjaring niet snel slagen. Als er een duidelijke erfafscheiding aanwezig is, kan dat alweer anders zijn. Maak veel foto’s van de feitelijke situatie en laat die beoordelen door uw advocaat. Uiteraard kunt u zich alleen beroepen op verjaring als er geen sprake is van, bijvoorbeeld, een huursituatie of een afgesproken gebruik (om niet) van de grond.