Een echtscheidingsprocedure neemt vaak enige tijd (soms wel een jaar) in beslag. Pas na indiening van diverse schriftelijke stukken en na een mondelinge behandeling doet een rechtbank uitspraak. Pas vanaf dan geldt hetgeen door de rechtbank is bepaald. Sommige mensen kunnen daar niet op wachten. Zij hebben spoed, bijvoorbeeld omdat er geen goede regeling is voor de kinderen, omdat er geen alimentatie wordt betaald en omdat beide echtgenoten in de woning willen blijven wonen terwijl dat eigenlijk niet meer kan. In dat geval kunnen voorlopige voorzieningen worden verzocht. Deze procedure vangt ook aan met indiening van een verzoekschrift. Er kan gevraagd worden om een voorlopige zorgregeling, een voorlopige onderhoudsbijdrage en om het uitsluitend gebruik van de woning (zodat de andere echtgenoot dus uit de woning moet vertrekken). De rechtbank neemt een beslissing. Dit is geen definitieve beslissing. De beslissing geldt alleen voor de duur van de echtscheidingsprocedure.