Het proces verloopt vaak sneller dan een juridische procedure. Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure (u schakelt maar één mediator in en de kosten kunt u delen). Omdat u samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij u passen. Mediation heeft een informeel karakter. Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak. Er wordt gedacht in oplossingen. Dus u kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst. Mediation is niet ingewikkeld of formeel. Er zijn wel twee belangrijke pijlers waarop de mediation drijft. Vrijwilligheid, deelname vindt plaats op basis van vrijwilligheid. Dat is niet hetzelfde als vrijblijvendheid! Er wordt inzet van alle deelnemende partijen verwacht. U kunt de mediation echter beëindigen als u dat wilt. Verder is de vertrouwelijkheid heel belangrijk. De vertrouwelijkheid van de mediation wordt gegarandeerd door het ondertekenen van een geheimhoudingsverplichting.