Onder de noemer servicekosten worden door de VVE kosten aan de eigenaren in rekening gebracht voor verzekering van het gebouw, onderhoudskosten van het gebouw (denk bijvoorbeeld aan de liftinstallatie, het dak en eventueel balkons), vernieuwing van gemeenschappelijke delen, kosten voor het bestuur en de administratie, etc. De hoogte van de kosten worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering, dus de eigenaren van de appartementen. Een voorstel tot vaststelling daarvan wordt gedaan door het bestuur.