Er zijn geen vastgestelde kosten voor mediation. De kosten verschillen per mediator en hangen af van de duur en het aantal keren dat u een mediator raadpleegt. Vaak betalen beide partijen allebei de helft van de kosten. U kunt andere afspraken maken over de verdeling. Deze worden vastgelegd in de mediationovereenkomst. De overheid vergoedt in sommige gevallen een deel van de kosten die u maakt wanneer u een mediator nodig heeft. Dit hangt af van het inkomen van u en uw partner en het vermogen dat u bezit. U betaalt wel altijd een eigen bijdrage van minimaal € 50. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, informeer dan bij uw verzekeraar of deze mediation vergoedt.