Een appartementsrecht geeft u recht op het uitsluitend gebruik van een privégedeelte, dat is uw woning en eventueel opslagruimte/kelder. Bij de aankoop van een appartement wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VVE). In deze vereniging worden besluiten genomen over de gemeenschappelijke delen. Wat gemeenschappelijk en wat privé is, wordt bepaald door de splitsingsakte met bijbehorende splitsingstekening, ook wel statuten genoemd. In de statuten is dus opgenomen welk deel gemeenschappelijk is. Voor dit gemeenschappelijke deel bent u samen met de andere eigenaars verantwoordelijk en u moet financieel bijdragen aan onderhoud daarvan. Omdat u samen met de anderen eigenaar bent, heeft u een stem binnen de algemene ledenvergadering die minimaal één keer per jaar wordt gehouden. Hoe zwaar uw stem telt, is in het algemeen afhankelijk van de oppervlakte van de woning. Dit kunt u vinden in de statuten en ook in de leveringsakte van uw woning.