Bij een overeenkomst dienen doorgaans beide partijen een eigen prestatie te verrichten, bijvoorbeeld: de ene partij moet een dienst leveren en de andere partij dient daar een vergoeding voor te betalen. Het kan voorkomen dat u vindt dat de andere niet deugdelijk presteert, of dat de andere partij stelt dat u niet conform de overeenkomst handelt. Onze advocaten kunnen u adviseren en bijstaan bij het voeren van de verdere discussie en u helpen bij het verrichten van de nodige handelingen, bijvoorbeeld het tijdig in gebreke stellen van de andere partij of het claimen van schadevergoeding.