In beginsel mag u uw eigendommen afsluiten. Of u uw buurman ook de toegang tot uw perceel mag ontzeggen hangt af van de omstandigheden van het geval. Wellicht beroept de buurman zich op een erfdienstbaarheid (recht van overpad). Als dat niet bij de notaris is gevestigd, kan dat recht nog enkel ontstaan door verjaring. Dat is niet eenvoudig. De buurman zal dat moeten bewijzen. Ook is het mogelijk dat de buurman zonder toegang over uw perceel de openbare weg niet kan bereiken. Als dat zo is, is het mogelijk dat hij een beroep doet op een recht van noodweg. Daarvoor is de buurman dan wel een vergoeding verschuldigd en zal de buurman zo weinig mogelijk overlast moeten veroorzaken.