Het is niet toegestaan om binnen twee meter van het naburige erf vensters of balkons te hebben voor zover deze op dit erf (direct) uitzicht geven. Tegen de aanwezigheid daarvan kan derhalve bij de rechter opgekomen worden. Van de buren kan worden verlangd dat zij het dakterras ongeschikt maken voor gebruik. Dat betekent bijvoorbeeld dat er rubberen tegels verwijderd moeten worden en de balustrade teruggeplaatst moet worden tot twee meter van de erfgrens. Ook is het mogelijk dat de buren een ondoorzichtig scherm plaatsen waardoor er geen (rechtstreeks) zicht meer is op uw erf.