Algemene voorwaarden zijn voor een ondernemer die diensten verleent of producten verkoopt, of andere werkzaamheden verricht, erg nuttig om de risico’s te beperken en met een klant te regelen hoe in bepaalde situaties wordt gehandeld, bijvoorbeeld bij het uitblijven van tijdige betaling, of wanneer er iets in de uitvoering onverhoopt misgaat. Ondanks dat algemene voorwaarden voor ondernemers zeer waardevol kunnen zijn, constateren wij vaak dat een onderneming, geen of niet volledig juiste algemene voorwaarden heeft. Ook komt het voor dat de ondernemer deze voorwaarden niet goed gebruikt door ze bijvoorbeeld niet ter hand te stellen of niet op de overeenkomst van toepassing te verklaren. Het gebeurt ook dat algemene voorwaarden wel ter hand worden gesteld, maar dit op een dusdanige wijze gedaan wordt dat daarvan geen bewijs kan worden geleverd. Bij een geschil leidt dit er dan vaak toe dat er geen beroep gedaan kan worden op de algemene voorwaarden. Dit kan zeer nadelige consequenties hebben voor de rechtspositie van de ondernemer. Het is daarom belangrijk om zeker te weten dat de algemene voorwaarden de lading voldoende dekken en dat deze op de juiste manier worden toegepast. Onze advocaten kunnen dat snel beoordelen en u daarover adviseren.