Ook wanneer er geen sprake is van een overeenkomst kan een partij jegens een andere partij aansprakelijk zijn, omdat die partij dusdanig heeft gehandeld dat er sprake is van een onrechtmatige daad waardoor die partij kan worden aangesproken voor de geleden schade. Denk bijvoorbeeld aan oneerlijke concurrentie, misleidende reclame, het nabootsen van uw goederen of uw handelsnaam. Voor aansprakelijkheid is wel vereist dat bewezen wordt dat aan de wettelijke vereisten is voldaan die worden gesteld met betrekking tot een onrechtmatige daad. Het aansprakelijk stellen van een partij op grond van onrechtmatige daad is vaak een complexe zaak, waarbij er ook tal van verweren denkbaar zijn tegen de aansprakelijkstelling. Wij kunnen u vakkundig en effectief bijstaan bij de aansprakelijkstelling, of juist bij de verdediging tegen een aansprakelijkstelling, op grond van onrechtmatige daad.