Voor een voorgenomen besluit tot wijziging van een beloningssysteem moet een ondernemer om instemming van de OR vragen. Het moet dan gaan om een secundaire arbeidsvoorwaarde. Als het alleen een verandering betreft in de hoogte van de bedragen, valt het niet onder de term ‘beloningssysteem’ als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden en hoeft er geen instemming aan de OR te worden gevraagd. Alleen als met de nieuwe regeling ook het systeem van belonen verandert, zoals bijvoorbeeld een wijziging van de voorwaarden voor provisie, of een verandering van de groepen werknemers die ervoor in aanmerking komen, moet er instemming aan de OR worden gevraagd. Dit is overigens niet nodig als de wijziging bij cao of publiekrechtelijke regeling is geregeld. Als de ondernemer het voorgenomen besluit neemt zonder instemming van de OR of (vervangende) toestemming van de kantonrechter, dan kan de OR binnen een maand een beroep doen op de nietigheid van dit besluit.

.