Als u de overeengekomen werkzaamheden heeft verricht, moet uw werkgever aan u het overeengekomen loon uitbetalen. Er kunnen echter verschillende redenen denkbaar zijn waarom uw werkgever het loon niet betaalt. Als dit redenen zijn die in de risicosfeer liggen van de werkgever (bijvoorbeeld omdat u ziek bent, op non-actief bent gesteld of een arbeidsconflict heeft), moet het loon worden doorbetaald. Als dit niet (tijdig) gebeurt, kunt u een loonvordering tegen uw werkgever instellen. Het is wel aan te raden om in zulke gevallen schriftelijk aan uw werkgever te laten weten dat u aanspraak maakt op loondoorbetaling.

Als betaling van het loon dan nog uitblijft, kan in een procedure bij de rechtbank loondoorbetaling worden gevorderd.

Als een werkgever het loon niet tijdig betaalt, is hij bovenop het loon wettelijke rente en wettelijke verhoging verschuldigd. Met name de wettelijke verhoging kan snel oplopen tot maximaal 50 % van het verschuldigde loon. Een rechter kan deze wettelijke verhoging wel matigen.

Als uw werkgever het loon niet doorbetaalt omdat sprake is van betalingsonmacht, dan moet dit gemeld worden aan het UWV. en kan het soms beter zijn om het faillissement van de werkgever aan te vragen, samen met collega's. U kunt na faillissement namelijk aanspraak maken op de loongarantieregeling van het UWV, waardoor nog een deel van uw loonaanspraak wordt betaald. Dit is echter wel een uiterste middel. Uw werkgever is dan immers failliet, wat betekent dat de curator de arbeidsovereenkomst met u zal opzeggen.