Indien uw ex-partner dient mee te tekenen voor de aanvraag van een paspoort, dan betekent het dat u gezamenlijk ouderlijk gezag hebt. Ouderlijk gezag houdt in dat u degene bent die belangrijke beslissingen neemt over uw kind, bijvoorbeeld over de vraag waar het kind woont, naar welke school het kind gaat en of het kind een paspoort dient te krijgen. Als ouder met gezag bent u de wettelijk vertegenwoordiger van uw kind. Ouderlijk gezag berust soms bij beide ouders en soms maar bij één van de ouders. Berust het gezag bij één ouder, dan kunt u zonder toestemming van de andere ouder een paspoort voor uw kind aanvragen. Berust het gezag bij twee ouders en werkt de andere ouder niet mee, dan is er sprake van een conflict in het kader van de gezagsuitoefening. De kwestie zal dan aan de rechtbank moeten worden voorgelegd. De rechtbank kan vervangende toestemming geven voor de aanvraag van een paspoort indien zij dit in het belang van uw kind acht.