Dit hangt mede af van de vraag of u met hem in zijn contract een concurrentiebeding bent overeengekomen. Zo ja, dan is hij hier in principe aan gebonden. U kunt hem dan een brief schrijven waarin u verzoekt om de werkzaamheden onmiddellijk te stoppen en waarin u, als dit bij het concurrentiebeding is afgesproken, een boete opeist. Doet hij dit niet, dan kunt u bij de rechter naleving van het concurrentiebeding en betaling van de boete vorderen. Maar ook als er geen concurrentiebeding is overeengekomen, kan het onrechtmatig zijn als een werknemer direct aansluitend op zijn dienstverband bij een concurrent gaat werken en daarbij de kennis die hij bij uw onderneming heeft opgedaan gebruikt. Ook in deze gevallen kan een werknemer verboden worden om de werkzaamheden te verrichten en kan een schadevergoeding worden gevorderd. Ook de nieuwe werkgever kan onrechtmatig jegens u handelen door uw ex-werknemer in dienst te nemen en te profiteren van de schending van het concurrentiebeding. In de praktijk wordt het grootste deel van deze zaken na enige onderhandeling in overleg opgelost en komt maar een klein deel voor de rechter.