Als de moeder geen (schriftelijke) toestemming geeft voor erkenning van het kind dan kunt u niet zelf uw kind erkennen bij de gemeente waar het kind geboren is. U heeft haar toestemming nodig zolang uw kind de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt.

De toestemming van de moeder kan onder bepaalde omstandigheden worden vervangen door toestemming van de rechtbank. U moet verwekker van het kind zijn om een dergelijk verzoek te kunnen doen. Er zal door de rechter een belangenafweging moeten worden gemaakt, waarbij als uitgangspunt dient te worden genomen dat zowel het kind als de verwekker er aanspraak op heeft dat hun relatie rechtens wordt erkend als een familierechtelijke betrekking. Het belang van de erkenner bij totstandkoming van een familierechtelijke betrekking kan echter niet zo zwaar wegen dat de belangen van het kind of die van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind geschaad zouden worden als de toestemming zou worden vervangen. Hierbij speelt bijvoorbeeld een rol wie het grootste aandeel in de zorg voor het kind heeft gehad. Het belang van het kind staat voorop. In zaken betreffende afstamming benoemt de rechtbank een bijzondere curator die de belangen van het kind in de procedure met betrekking tot de erkenning zal behartigen.