Voor een echtscheiding hebt u verplicht de bijstand nodig van een advocaat. Alleen een advocaat is namelijk gerechtigd om een verzoekschrift tot echtscheiding in te dienen bij de rechtbank. Een verzoekschrift kan zowel op gezamenlijk verzoek als op eenzijdig verzoek worden ingediend. Lukt het u niet om dit gezamenlijk te doen (het lukt u bijvoorbeeld niet om in mediation tot afspraken te komen) dan bent u aangewezen op de indiening van een eenzijdig verzoekschrift. U en uw echtgenoot zullen dan ieder een eigen advocaat moeten zoeken. Een advocaat gaat nooit zomaar tot indiening van een verzoekschrift over. U hebt eerst een gesprek waarin gekeken wordt wat er allemaal moet worden geregeld. Vaak moeten er zaken voor de kinderen worden geregeld, over de financiƫn en over wie de echtelijke woning blijft bewonen. Er zal altijd eerst zoveel mogelijk geprobeerd worden om in overleg met uw echtgenoot tot een regeling te komen. Zo krijgt uw echtgenoot vaak eerst een brief van ons met de vraag of hij/zij kan instemmen met de door u bedachte regeling. Blijkt dat dit niet lukt, dan zal de rechter een knoop moeten doorhakken en moet een procedure worden gestart.