Het antwoord op deze vraag hangt af van de wijze waarop de alimentatie is vastgelegd. Is de alimentatiebijdrage door de rechtbank in een beschikking vastgelegd (of is een tussen u beiden gesloten convenant (waarin de alimentatieverplichting is opgenomen) door de rechtbank geautoriseerd) en betaalt uw ex-echtgenoot niet, dan kunt u een deurwaarder inschakelen. Een speciale deurwaardersinstantie die zich met de inning van alimentatie bezig houdt, is het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Zij innen de alimentatie gratis voor u. De kosten worden verhaald op de niet-betalende ex-echtgenoot.

Is de alimentatie niet vastgelegd in een beschikking, maar bijvoorbeeld alleen mondeling tussen u overeengekomen, dan hebt u wel een geldige overeenkomst, maar geen executoriale titel om de bijdrage op uw ex-echtgenoot te verhalen. Een executoriale titel kan namelijk alleen door de rechtbank (of soms door een notaris) worden gegeven. U zult dan eerst moeten procederen om een dergelijke executoriale titel te verkrijgen. Daarna kunt u de bijdrage via een deurwaarder bij uw ex-echtgenoot incasseren.