Het is goed mogelijk dat de aannemer werkzaamheden verricht die niet onder het bereik van de aannemingsovereenkomst vallen. Het gebeurt vaak dat opdrachtgevers hangende het werk aannemer vragen ook “nog even” een koofje te timmeren of toch dat andere type toilet te monteren. Omdat deze werkzaamheden niet onder het bereik vallen van de aannemingsovereenkomst zal de aannemer betaling verlangen op grond van meerwerk. Dat kan niet ongebreideld. De aannemer zal in beginsel wel tijdig kenbaar moeten maken dat de gewenste toevoeging of verandering een verhoging van de prijs met zich brengt.