Het enkele feit dat uw werknemer wordt verdacht, zal meestal geen reden zijn voor ontslag. Ten eerste geldt de onschuldpresumptie: alleen een verdenking is nog geen definitieve veroordeling. Daarnaast zijn voor een ontslag ook bijkomende omstandigheden relevant, zoals bijvoorbeeld de aard en de ernst van de verdenking, de relatie tot het werk, de openheid die de werknemer geeft over de strafzaak, de invloed op de collega’s etc. Wel is het zo dat in het arbeidsrecht minder strenge bewijsregels gelden dan in het strafrecht. Het kan dus zo zijn dat u voldoende aanleiding hebt om bijvoorbeeld vanwege diefstal op het werk, een medewerker op staande voet te ontslaan, terwijl deze medewerker uiteindelijk niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Afhankelijk van de omstandigheden kan een kantonrechter de arbeidsovereenkomst ook ontbinden, al dan niet onder toekenning van een vergoeding aan de werknemer.

.