Gaat het in uw geval om een principekwestie? Wilt u een risico lopen als het gaat om de uitkomst van een gerechtelijke procedure? Dan is mediation waarschijnlijk niets voor u.
Of mediation geschikt is, hangt af van tal van omstandigheden. Belangrijk is dat u het conflict echt wil oplossen. Los van de problemen of moeizame communicatie met de ander. Mediation is uitermate geschikt in de volgende situaties.

U wilt een oplossing waar u zelf invloed op heeft. U heeft belang bij een snelle en efficiƫnte oplossing. U wenst een oplossing te bereiken die ook voor toekomstige situaties bruikbaar is. Er spelen meerdere geschillen door elkaar heen. U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden of goed afsluiten. U bent bereid om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden. U bent bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt. U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen. U wilt uw advocaatkosten beperken. U wenst dat de kwestie niet in de openbaarheid komt. Er is nog geen eerdere bemiddelingspoging ondernomen.