Sommige bewoners willen graag een dakterras op een aan- of uitbouw. Ze krijgen daardoor (meer) buitenruimte. Zeker in dichtbebouwde gebieden is daar vaak behoefte aan. Is een dakterras voor de ene bewoner een oplossing, voor de directe buur kan het een probleem zijn. Aantasting van privacy, en lucht- en lichthinder zijn veelgehoorde argumenten. In de rechtspraak is bepaald dat een dakterras c.q. het hekwerk geen afzonderlijk bouwwerk is, maar een onderdeel is van de bestaande aan- of uitbouw. In verband met de maximaal toegestane bouwhoogte in het bestemmingsplan is dit belangrijk. Bestemmingsplannen gaan vaak uit van een maximale bouwhoogte voor aan- en uitbouwen van 3 meter. De vraag is sowieso of een dakterras is toegestaan op grond van het bestemmingsplan. Zoals zo vaak in het ruimtelijk bestuursrecht is het grondig lezen van het bestemmingsplan in ieder geval heel belangrijk. Een vergunning is trouwens geen vrijbrief om de regels van het burenrecht te overtreden. In het Burgerlijk Wetboek zijn namelijk ook regels opgenomen over dakterrassen e.d.