Iedere ondernemer krijgt helaas weleens te maken met facturen die door een klant onbetaald worden gelaten. Er kan dan op verschillende manieren worden getracht de facturen alsnog te incasseren. Een mogelijkheid daarbij is het voeren van een incassoprocedure. Een andere mogelijkheid kan zijn om het faillissement van uw klant aan te vragen. De ervaring leert dat de klant, ter voorkoming van de faillietverklaring, alles in het werk zal stellen om de openstaande facturen alsnog te betalen. Wij kunnen met u beoordelen welke strategie voor u het beste is en deze voor u uitvoeren om ervoor te zorgen dat u alsnog zoveel mogelijk krijgt waar u recht op heeft.