Dit is niet zomaar te zeggen, omdat een alimentatiebedrag afhankelijk is van meer factoren dan alleen uw inkomen. Bij het bepalen van een alimentatiebijdrage wordt eerst gekeken wat de behoefte is van uw kind. De behoefte van uw kind wordt doorgaans bepaald aan de hand van het gezamenlijk inkomen waarvan gedurende de laatste periode van het huwelijk of de samenleving is geleefd. Hoe hoger het gezinsinkomen, hoe hoger de behoefte van een kind. Een speciaal hiervoor ontwikkelde tabel bepaalt het precieze bedrag, maar u mag ook in onderling overleg een ander bedrag afspreken. Vervolgens wordt gekeken in hoeverre u en uw ex-partner kunnen bijdragen in deze behoefte van uw kind. Dit gebeurt via een vaste formule die is gebaseerd op de zogenaamde Tremanormen. Gekeken wordt wat uw netto besteedbaar inkomen is. Daarvan mag u een bedrag van € 850,-- reserveren als bijstandsnorm en een bedrag van 30% van het netto besteedbaar inkomen voor uw woonlasten. Van het bedrag dat overblijft, is 70% beschikbaar voor het betalen van kinderalimentatie. Het kan echter zo zijn dat u niet het gehele bedrag hoeft te betalen, bijvoorbeeld omdat uw ex-partner ook een hoog inkomen heeft. Ook kan het zo zijn dat u veel contact hebt met uw kinderen. U hebt dan recht op een zorgkorting die deze bijdrage verlaagt.