Ja, het is mogelijk om wegens bedrijfseconomische redenen bij het UWV het ontslag aan te vragen voor uw werknemers. Denk hierbij aan een slechte financiële positie, werkvermindering, reorganisatie of bedrijfsverhuizing. Bij de ontslagaanvraag moet een werkgever specifieke informatie geven, zoals bijvoorbeeld de balans en winst- en verliesrekeningen, cijfermatige rapportages en een overzicht van kostenbesparende maatregelen. Het uitgangspunt is dat ontslag een laatste redmiddel moet zijn. Indien een deel van het personeel ontslagen moet worden, moet het afspiegelingsprincipe worden toegepast. Als er een ondernemingsraad is, moet deze om advies worden gevraagd bij ingrijpende organisatiewijzigingen. Indien 20 of meer werknemers in een tijdvak van 3 maanden worden ontslagen, is sprake van een collectief ontslag en gelden andere regels. Rensen advocaten begeleidt regelmatig bij collectief ontslag en reorganisaties.