Een alimentatiebijdrage wordt doorgaans vastgesteld op basis van het inkomen dat u hebt ten tijde van de vaststelling van de bijdrage. Het kan natuurlijk zo zijn dat dit inkomen wijzigt, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt. De bijdrage voldoet dan niet langer aan de wettelijke maatstaven. In dat geval bepaalt de wet dat u de mogelijkheid hebt om de alimentatiebijdrage te laten wijzigen. Wijziging dient altijd via de rechtbank te geschieden, tenzij u en uw ex-echtgenoot samen in staat zijn om tot een gewijzigde bijdrage te komen. In dat geval is een procedure niet noodzakelijk. Doorgaans proberen wij eerst uw ex-echtgenoot aan te schrijven met een uitleg waarom u de bijdrage niet meer kunt betalen. Wij rekenen dan uit wat u wel kunt betalen en vragen uw ex-echtgenoot of hij/zij met dit gewijzigde bedrag akkoord kan gaan. Blijkt dat uw ex-echtgenoot hiermee niet akkoord wil gaan, dan is een procedure onvermijdelijk.