Op deze vraag is maar moeilijk een algemeen antwoord te geven. Het hangt erg af van uw specifieke omstandigheden.  Kocht u een nieuw of een oud huis? Heeft u (en/of de verkoper) zich laten bijstaan door een makelaar? Staan er in de koopovereenkomst bijzondere bepalingen zoals, bijvoorbeeld, een ouderdomsclausule? Wat heeft de verkoper u medegedeeld en op welke wijze heeft u onderzoek verricht? Heeft u, bijvoorbeeld, een bouwkundige controle laten verrichten? Hoe ernstig zijn de gebreken? In het algemeen kan worden gesteld dat een koper van een woning, afhankelijk van ouderdom en prijs daarvan, tot op zekere hoogte rekening moet houden met een bepaalde mate van meteen verrichten van (achterstallig) onderhoud en aanpassing aan de eisen van de tijd, ook al was de noodzaak daartoe ten tijde van het sluiten van de koop niet direct zichtbaar. Dit beeld kantelt als de gebreken zo erg zijn dat de woning niet meer voor normaal gebruik geschikt is. Denk bijvoorbeeld aan een souterrain dat blank staat of een dak dat niet waterdicht is. De verkoper heeft meestal gegarandeerd dat de woning geschikt is voor normaal gebruik en zal daarom moeten opdraaien voor deze ernstige gebreken. Ook kunt u de verkoper aanspreken als u kunt aantonen dat de verkoper heeft gezwegen over gebreken terwijl die bij hem wel bekend waren. De verkoper heeft dan zijn mededelingsplicht geschonden.