Het komt steeds vaker voor dat toekomstige echtgenoten huwelijkse voorwaarden opstellen en dat zij zich daarover goed willen laten voorlichten. Wij vinden dit ook heel belangrijk. Het komt nog vaak genoeg voor dat echtgenoten geen enkel idee hebben van wat zij met elkaar zijn overeengekomen. Pas bij een echtscheiding blijkt dat de huwelijkse voorwaarden zeer nadelige - of juist zeer voordelige - bepalingen bevatten voor de desbetreffende echtgenoot. Huwelijkse voorwaarden moeten op straffe van nietigheid notarieel worden overeengekomen. Alleen een notaris kan dus huwelijkse voorwaarden opstellen en laten inschrijving in het huwelijksgoederenregister. Dat wil echter niet zeggen dat advocaten niet kunnen adviseren over de inhoud van de huwelijkse voorwaarden. Advocaten zijn immers degenen die bij een echtscheiding de huwelijkse voorwaarden voor hun cliënt moeten afwikkelen. Zij zijn als geen ander op de hoogte van de gevolgen van bepaalde afspraken die in de huwelijkse voorwaarden worden opgenomen. Steeds vaker adviseren wij daarom de klant ook voorafgaand aan het huwelijk in plaats van alleen achteraf bij de echtscheiding.