Als de opdrachtgever zonder goede reden betaling van opeisbare termijnen vasthoudt, kunt u uw werkzaamheden opschorten. Het is van belang dat u dat schriftelijk aan uw opdrachtgever kenbaar maakt. Ook is het mogelijk dat u zich beroept op een retentierecht. Dat kan als u de feitelijke macht heeft over het bouwwerk doordat, bijvoorbeeld, om het bouwwerk bouwhekken staan en u de enige bent die daarvan en van het huis sleutels heeft. Als u zich beroept op een retentierecht zult u dat naar de buitenwereld kenbaar moeten maken door, bijvoorbeeld, een bord aan het bouwhek te hangen. Uiteraard zult u wel goed in kaart moeten (laten) brengen of u zich wel daadwerkelijk op een opschortingsrecht (en een retentierecht) kunt beroepen. Dit is niet zonder risico’s. Zeker als er in uw overeenkomst een contractuele bouwtijd is opgenomen, gekoppeld aan een boetebepaling.