Als uw werkgever zich baseert op een advies van de Arbo-arts, moet u dit in principe opvolgen. Doet u dit niet, dan riskeert u dat uw salaris wordt stopgezet en kan uiteindelijk ook een ontslag volgen. Als u het niet eens bent met het advies van de Arbo-arts, kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen (zie www.uwv.nl). Dit geldt als een soort ‘second opinion’ ten aanzien van het oordeel van de Arbo-arts. Dit oordeel is voor uw werkgever niet bindend, maar kan uw positie aanzienlijk versterken als het UWV het met u eens is. Als er geen Arbo-arts in beeld is, kunt u uw werkgever hierom vragen.