U dient binnen 5 jaar na het overlijden van uw vader/moeder een beroep te doen op uw legitieme portie. Deze termijn is een vervaltermijn. Dit betekent dat u geen rechten meer geldend kunt maken als u bijvoorbeeld pas 6 jaar na het overlijden van uw vader/moeder van het overlijden en uw onterving op de hoogte raakt. De executeur in de nalatenschap of de andere erfgenamen kunnen u ook een termijn stellen waarbinnen u moet aangeven of u een beroep doet op uw legitieme portie. Als u binnen die termijn niet antwoordt, vervalt uw recht op de legitieme portie ook. Het is dus zaak om op tijd een beroep op uw legitieme portie te doen.