Indien u de nalatenschap zuiver, dus zonder voorbehoud, wilt aanvaarden kunt u meteen aan de slag gaan. U regelt onder meer de begrafenis op kosten van de erflater. U gaat naar zijn huis en verdeelt samen met de andere erfgenamen alvast een aantal spullen. Let op! Als u dit doet, staat u ook met uw eigen vermogen in voor de schulden van de erflater. Wilt u dat niet? Aanvaard u de nalatenschap dan beneficair (onder het voorrecht van boedelbeschrijving). Daartoe moet u wel een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank binnen wiens rechtsgebied de erflater is overleden. Dat kost ongeveer € 115,-- maar kan u een vermogen schelen! Een gevolg van beneficaire aanvaarding is wel dat u moet vereffenen volgens de wet. Dat klinkt best eng, maar valt in vergelijking tot het instaan met het eigen vermogen wel mee.