In het geval van een procedure op eenzijdig verzoek vangt de procedure aan met indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. In dit verzoekschrift kunnen andere dingen worden verzocht, zoals een alimentatiebijdrage, een verdeling van de gemeenschappelijke goederen of een zorgregeling met de kinderen. Dit worden ook wel ‘nevenvoorzieningen’ genoemd. Het verzoekschrift wordt door de deurwaarder officieel betekend aan uw echtgenoot. Vanaf het moment van betekening heeft uw echtgenoot gedurende zes weken de tijd om een verweerschrift in te dienen. Van deze termijn kan een uitstel van vier weken worden verzocht. In het verweerschrift mogen ook zelfstandige verzoeken worden opgenomen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u bij uw verzoekschrift alleen om alimentatie hebt gevraagd, dat uw echtgenoot daartegen verweer voert en dat hij zelfstandig verzoekt om een zorgregeling met de kinderen. U mag hier dan weer verweer tegen voeren. Nadat de schriftelijke stukken zijn ingediend, wordt een mondelinge behandeling gepland. Tijdens deze mondelinge behandeling verschijnen partijen met hun advocaten bij de rechtbank. De behandeling is bedoeld voor vragen en om te kijken of er alsnog een regeling kan worden getroffen. Is dit niet mogelijk en heeft de rechtbank voldoende informatie, dan volgt na enkele weken een beschikking. Dit kan een voorlopige (tussen)beschikking zijn, maar ook een definitieve.