Als eigenaar van een appartementsrecht moet u zich houden aan de statuten. In de statuten en het huishoudelijk reglement zijn gedragsnormen opgenomen. Bijvoorbeeld: geen (harde) muziek na 22.00 uur, geen houten vloer zonder ondervloer, geen huisdieren, etc. U kunt als eigenaar zelf in actie komen via het burenrecht, maar u kunt er ook voor kiezen om het bestuur van de VVE om hulp te vragen. De bestuurder is in het algemeen bevoegd om een eigenaar te waarschuwen en bij herhaling van het ongewenste gedrag een boete op te leggen. Ook kan aan de ledenvergadering worden voorgelegd om te besluiten een overlast veroorzakende eigenaar officieel te waarschuwen. Als deze gewaarschuwde eigenaar weer overlast veroorzaakt, kan hem het gebruik van zijn woning/appartementsrecht worden ontzegd.