Als erfgenaam en ook als legitimaris heeft u recht op informatie van de executeur. Als legitimaris heeft u recht op de informatie die u nodig heeft voor de vaststelling van de legitimaire massa. Als erfgenaam heeft u recht op informatie en moet alle informatie betreffende de nalatenschap aan u worden verstrekt. Als de executeur niet aan uw verzoeken voldoet, kunt u desnoods in een kort geding procedure afgifte van afschriften van de informatie afdwingen. U kunt er ook voor kiezen een bodemprocedure te voeren. U vordert dan meteen verdeling van de nalatenschap en informatieverstrekking. Als legitimaris vordert u informatieverstrekking, vaststelling van de omvang van de legitimaire massa en betaling van uw legitieme portie. Indien de executeur het erg bont maakt, kunt u als erfgenaam ook zijn ontslag aanvragen.