Wanneer u een vordering heeft op een bepaalde partij bestaat het risico dat die partij, zodra u een procedure begint of de andere partij aansprakelijk stelt, handelingen zal verrichten om zijn vermogen aan uw zicht te onttrekken. In dat soort gevallen kan het verstandig zijn om alvast beslag te leggen op bankrekeningen, of op vorderingen onder opdrachtgevers, op voorraad, op woningen en andere goederen van waarde waar u, na het voeren (en winnen) van een procedure, uw vorderingsrecht op kunt verhalen. Bijkomend voordeel van het leggen van beslag is dat het vaak uw onderhandelingspositie ten opzichte van de wederpartij verbetert, omdat de andere partij bijvoorbeeld snel over zijn banktegoeden wil beschikken. Dit kan tot effect hebben dat partijen het soms alsnog onderling kunnen regelen en het voeren van een procedure uiteindelijk niet nodig is.