Vooral ondernemingen hebben veel vrijheid om de voorwaarden van een transactie zelf vorm te geven. Dit betekent dat er in een contract veelĀ  afspraken gemaakt kunnen worden over de wijze waarop een transactie uitgevoerd moet worden, maar ook hoe er gehandeld moet worden wanneer dingen onverhoopt misgaan. Daarbij kunt u denken aan het beperken van de aansprakelijkheid, het opnemen van boetes, het van te voren kiezen van een bevoegde rechtbank, het uitsluiten van verrekening en/of opschortingsrechten etc. Het is voor u belangrijk dat een contract juist wordt vormgegeven en dat er goede en begrijpelijke afspraken gemaakt worden die in de toekomst problemen kunnen voorkomen. Zo bent u in het geval er iets verkeerd gaat bij de uitvoering van de overeenkomst in voldoende mate beschermd tegen de consequenties daarvan. Het is daarom vaak erg verstandig om, zeker wanneer het om meer omvangrijke transacties gaat, een contract door onze advocaten te laten beoordelen. Voorbeelden van contracten die de sectie Onderneming regelmatig beoordeelt zijn: koop/verkoop van aandelen, activa/passiva transacties, distributieovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, aandeelhoudersbesluiten, ICT-gerelateerde overeenkomsten, waaronder Service Level Agreements, vaststellings-, c.q. schikkingsovereenkomsten, leningsovereenkomsten, pand- en hypotheekovereenkomsten en borgovereenkomsten, maar ook bijvoorbeeld VOF-contracten en dergelijke. Ook het opstellen van algemene voorwaarden behoort tot de gebruikelijke werkzaamheden.