Als ondernemer ziet u bij een faillissement soms mogelijkheden om uw failliete onderneming in een andere entiteit voort te zetten. Wellicht is het nodig een faillissement en een eventuele doorstart in een vroeg stadium voor te bereiden. Onze advocaten kunnen u daarin adviseren, alsmede bij de onderhandelingen met de curator en het beoordelen en opstellen van de diverse contracten zodat er goede afspraken worden gemaakt ten aanzien van de doorstart en deze op een juiste manier worden vastgelegd, zodat u later niet voor verrassingen komt te staan.