Als kind heeft u recht op een legitieme portie in de nalatenschap van uw ouders. Dit recht bestaat ook voor de kleinkinderen van de overledene als diens ouder - het kind - is overleden of onwaardig is. De legitieme portie is de helft van dat deel dat u zou krijgen als uw ouder u niet had onterfd. Uw legitieme portie is een vordering in de legitimaire massa. Dat is niet alleen de waarde van de nalatenschap op het moment van overlijden van uw ouder, maar daarbij worden ook alle giften geteld die uw ouder tot 5 jaar voor diens overlijden aan een ieder heeft gedaan. De giften aan erfgenamen kennen geen beperking in tijd, die worden allemaal meegeteld. Een voorbeeld: uw moeder overlijdt en in haar testament heeft zij haar echtgenoot tot enige erfgenaam benoemd. Daarmee bent u geen erfgenaam en kunt u een beroep doen op uw legitieme portie. U heeft ook nog één zus. Als uw moeder geen testament had gemaakt, zou u samen met uw vader en zus erfgenaam zijn, ieder voor 1/3. Uw legitieme portie bedraagt dus 1/6: de helft van 1/3.