Als de notaris twijfelt aan de wilsbekwaamheid van de toekomstige erflater (de testateur) moet de notaris maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat die testateur wel wilsbekwaam is. Hij moet zich houden aan het Protocol wilsbekwaamheid van de KNB (Koninklijke Notariƫle Beroepsgemeenschap). De notaris moet bijvoorbeeld nagaan of de testateur is opgenomen in een verzorgingstehuis, meerdere gesprekken voeren, een tweede notaris erbij betrekken en de begunstigde buiten het gesprek houden. Indien u twijfelt aan de wilsbekwaamheid van uw vader ten tijde van het passeren van het testament, moet u de medische gegevens van uw vader hebben of daaraan zien te komen. Getuigen en deskundigen die iets over de geestelijke gesteldheid van de testateur kunnen verklaren zijn ook belangrijk. Indien u genoeg bewijzen hebt van de wilsonbekwaamheid van de erflater, kunt u zich op de nietigheid van het testament beroepen. Daarvoor is een procedure bij de rechtbank noodzakelijk.