Blog

Nieuwsupdate Arbeidsrecht Rensen Advocaten

08-12-2020

Iedere werkgever is verplicht om de arbeids- en rusttijden van het personeel bij te houden. Dit moet via objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem, aldus een uitspraak van het Europese Hof van 14 mei 2019. Onlangs zijn er weer twee uitspraken geweest die niet alleen aantonen hoe nuttig het is om uren registeren, maar ook hoe je er als goed werkgever mee om moet gaan. Lees verder

Mr. K. Spruijt (Kristie)
Spruijt

Een concern verrekeningsovereenkomst kan ook worden ingeroepen tegen de curator in een faillissement.

24-11-2020

In 2015 heeft mijn collega Maurits Vermeij een blog geschreven over de concern verrekeningsovereenkomst. De Hoge Raad heeft zich in november 2019 uitgelaten over het gebruik van een concern verrekeningsovereenkomst in faillissement en de eventuele strijdigheid met art. 53 Fw. In deze blog zal de beslissing van de Hoge Raad worden besproken. Lees verder

Passend onderwijs: actuele ontwikkelingen

19-11-2020

Passend Onderwijs is in beweging. Deze week debatteert de Tweede Kamer over passend onderwijs. In deze blog beschrijf ik op hoofdlijnen hoe het nu is geregeld en wat de plannen zijn. Lees verder

Kinderalimentatie of een kinderrekening [familierecht]

03-11-2020

Kinderalimentatie kan op meerdere manieren betaald worden. Maar voordat je tot een concrete betaalafspraak komt, moet je eerst weten wat de gevolgen daarvan zijn. Lees verder

Nieuwsupdate Arbeidsrecht Rensen Advocaten

16-10-2020

Sinds het Xella-arrest van november 2019, weten we dat een werkgever een verzoek van een werknemer tot beƫindiging van een slapend dienstverband in de regel niet mag weigeren. Onlangs zijn er twee uitspraken geweest die hier -ten gunste van een werkgever- nader vorm aan hebben gegeven. Lees verder

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9