Blog

Nieuwsupdate Arbeidsrecht Rensen Advocaten

21-12-2020

De statutair bestuurder heeft in het arbeidsrecht een bijzondere positie. Als u daarover meer wilt weten, kunt u de blog van Esther den Haan- van Wijk nog eens lezen. Als de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking treedt met ingang van 1 juli 2021 gaat de positie van de stichtingsbestuurder meer lijken op die van de andere statutair bestuurders. Lees verder

Nieuwsupdate Arbeidsrecht Rensen Advocaten

09-12-2020

Een disfunctionerende werknemer kan een zware stempel drukken op de organisatie. Daarom is het belangrijk om juridisch en tactisch steeds de juiste afwegingen te maken. Dat dit niet eenvoudig is, blijkt weer eens uit een recent arrest. Het enkel aanbieden van coaching en begeleiding is bijvoorbeeld niet genoeg. Wij zetten hieronder nog even de gezichtspunten voor u op een rij. Ook herhalen wij -wegens groot succes- ons aanbod voor een praktische training voor uw managers en leidinggevenden. Lees verder

Nieuwsupdate Arbeidsrecht Rensen Advocaten

08-12-2020

Iedere werkgever is verplicht om de arbeids- en rusttijden van het personeel bij te houden. Dit moet via objectief, betrouwbaar en toegankelijk systeem, aldus een uitspraak van het Europese Hof van 14 mei 2019. Onlangs zijn er weer twee uitspraken geweest die niet alleen aantonen hoe nuttig het is om uren registeren, maar ook hoe je er als goed werkgever mee om moet gaan. Lees verder

Mr. K. Spruijt (Kristie)
Spruijt

Een concern verrekeningsovereenkomst kan ook worden ingeroepen tegen de curator in een faillissement.

24-11-2020

In 2015 heeft mijn collega Maurits Vermeij een blog geschreven over de concern verrekeningsovereenkomst. De Hoge Raad heeft zich in november 2019 uitgelaten over het gebruik van een concern verrekeningsovereenkomst in faillissement en de eventuele strijdigheid met art. 53 Fw. In deze blog zal de beslissing van de Hoge Raad worden besproken. Lees verder

Passend onderwijs: actuele ontwikkelingen

19-11-2020

Passend Onderwijs is in beweging. Deze week debatteert de Tweede Kamer over passend onderwijs. In deze blog beschrijf ik op hoofdlijnen hoe het nu is geregeld en wat de plannen zijn. Lees verder

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8