Blog

Shoot-out bepalingen: het wilde westen van het ondernemingsrecht?

08-02-2018

Shoot-out bepalingen worden opgenomen in aandeelhoudersovereenkomsten om impasses tussen aandeelhouders in voornamelijk 50/50-BV’s te doorbreken. In 50/50-BV’s houden twee aandeelhouders ieder de helft van de aandelen en vormen zij veelal samen het bestuur. Zolang het goed gaat en de aandeelhouders het met elkaar eens blijven over de koers van de onderneming schijnt de zon. Maar wat nu als de aandeelhouders het niet meer eens zijn over de te varen koers en beiden door willen met dezelfde onderneming, maar zonder de ander? Dan komen shoot-out bepalingen goed van pas! Lees verder

Parkeren bij inbreilocaties. Waar laten we de auto's?

01-02-2018

Ruimte is schaars maar de behoefte aan woningbouw blijft c.q. groeit. Zeker in Noord-Holland. Om de open en groene gebieden rond de stad ongemoeid te laten, valt de keuze steeds vaker op inbreilocaties. Regelmatig een bron van conflicten en procedures. De omwonenden maken zich zorgen over hun privacy, het woon- en leefklimaat, het openbaar groen, en de parkeerdruk in de wijk. In deze blog aandacht voor het aspect parkeren. Lees verder

Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

25-01-2018

Enige maanden geleden werd in één van onze blogs het artikel gepubliceerd dat mijn kantoorgenoot Bart Breederveld schreef in het Advocatenblad. Het artikel ging over het wetsvoorstel beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen, een toen reeds aangenomen, maar nog niet in werking getreden nieuwe wet. Inmiddels is het 1 januari 2018 geweest en heb ik de eerste vragen van cliënten mogen ontvangen over het wetsvoorstel dat sinds deze maand van kracht is. Tijd dus om nog eens kort op een rijtje te zetten wat er precies is veranderd. Lees verder

Gerechtshof gelast reconstructie van gang van zaken omtrent onterving door hoogbejaarde

18-01-2018

Het komt steeds vaker voor dat ouders een of meer van hun kinderen onterven. De rechtspraktijk laat zien dat een onterfde zich daar ook steeds minder vaak zonder meer bij neer wil leggen. Dit geldt zeker wanneer de onterving niet voor het overlijden van de erflater aan het onterfde kind is medegedeeld en dus als een verrassing komt. Dit roept bij de onterfde al snel vragen op over de omstandigheden waaronder de onterving heeft plaatsgevonden. Lees verder

Gemeente in de fout: ontwikkelaar moet schade vergoed krijgen!

11-01-2018

De gemeente Bronckhorst in Gelderland heeft blijkens Wikipedia het meest energiezuinige gemeentehuis van het land. Het is een robuust apart gebouw en het heeft maar liefst 20 miljoen Euro gekost. Het is te hopen dat de gemeente nog geld over heeft want zo volgt uit het arrest van de Hoge Raad dat in deze blog wordt besproken, een projectontwikkelaar heeft nog een flinke schadeclaim op de gemeente. Lees verder