Blog

Het kettingbeding. Onbreekbaar alternatief voor een erfdienstbaarheid?

24-05-2018

Mijn collega Kim Hollenberg schreef recent een blog over erfdienstbaarheden. Een erfdienstbaarheid legt op het dienend erf een last die bestaat in een verplichting om iets te dulden of niet te doen. De eigenaar van een dienend erf duldt, bijvoorbeeld, dat de buurman over zijn erf rijdt of hij duldt dat er op zijn erf wordt afgewaterd, er een venster is dat rechtstreeks zicht op zijn perceel geeft etc. Maar wat nu als er geen sprake is van een heersend en dienend erf en toch afspraken gemaakt moeten worden over een dulden of niet doen? Of als partijen juist willen afspreken wat een partij wel doet? Lees verder

Nog even over de AVG en privacy: hoe u als professional al snel goed voor de dag kunt komen

18-05-2018

Bent u al AVG-moe? Ik soms wel. Niet van de juridische vragen hoor. Wij passen graag voorwaarden, beleid en overeenkomsten aan. Maar wel van hoeveel misverstanden er in de praktijk nog bestaan. Ondanks de hoeveelheid informatie die er op je wordt afgevuurd. Je kunt als internetgebruiker bijna geen website meer openen zonder tegen een cookie-wall aan te lopen. De AVG moet hier tegen helpen, maar vooralsnog lijkt het alleen maar erger te worden. We moeten er met zijn allen even doorheen. Lees verder

Wet arbeidsmarkt in Balans, deel 2: de combinatievergoeding

15-05-2018

Op 13 april jl. schreef ik over het wetsvoorstel: de Wet arbeidsmarkt in Balans. Die wet zal waarschijnlijk per 1 januari 2020 in werking treden. Ik gaf toen al commentaar op een aantal beoogde wijzigingen. Er was echter één beoogde wijziging die ik even moest laten bezinken, namelijk: de in het wetsvoorstel opgenomen combinatieontslaggrond met vergoeding. In deze blog schets ik het stelsel van ontslaggronden en vergoedingen in de WWZ en geef ik mijn mening over de combinatie- of cumulatievergoeding. Lees verder

Hoe ontsla je een bestuurder van een stichting? (Dat valt soms niet mee!)

02-05-2018

Een stichting is een aparte rechtspersoon. Deze heeft, anders dan een vereniging, geen leden, dus ook geen Algemene Leden Vergadering (ALV). In sommige sectoren, zoals zorg, volkshuisvesting en onderwijs, is wettelijk voorgeschreven dat er bij een stichting een raad van toezicht of raad van commissarissen is. Dit orgaan is dan onder andere verantwoordelijk voor de benoeming en het ontslag van bestuurders. Vaak ontbreekt zo’n sectorspecifieke regeling. Wie moet dan de bestuurder ontslaan? In het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat de rechtbank een bestuurder kan ontslaan als hij zich niet houdt aan de statuten of wanbeheer pleegt. Dit doet de rechtbank op verzoek van het Openbaar Ministerie (dat zelden hierom verzoekt, het OM is druk met andere zaken) of op verzoek van een belanghebbende. Dit kan iemand zijn die zeer direct bij de stichting betrokken is, bijvoorbeeld een werknemer of een belangrijke sponsor. Lees verder

Stoppen met werken terwijl je in scheiding ligt? Denk twee keer na!

26-04-2018

Regelmatig adviseer ik ondernemers in een echtscheiding. Daarbij komt altijd de waarde van hun onderneming ter sprake en/of de draagkracht voor alimentatie die wordt afgeleid van het inkomen dat zij als ondernemer verdienen. Soms schrikken cliënten als zij horen wat de waarde is van hun onderneming die met de andere echtgeno(o)t(e) gedeeld moet worden en/of wat de hoogte is van de alimentatie die zij kunnen betalen. Een veel gehoorde opmerking is dan: en als ik nou gewoon stop met die hele onderneming?! Dan kunnen ze me toch niets meer maken? Onderstaande uitspraak van het Hof Amsterdam laat nog maar weer eens zien waarom ik dit cliënten altijd afraad. Lees verder