Blog

Partneralimentatie op de schop?

13-07-2018

Lange tijd bleef het stil en leek het erop dat er niets meer zou gebeuren, maar eind juni 2018 werd dan toch het gewijzigde wetsvoorstel Herziening partneralimentatie plenair behandeld in de Tweede Kamer. Dit voorstel werd voor het eerst ingediend op 19 juni 2015 door drie Kamerleden. Met de samenstelling van de nieuwe Tweede Kamer is de behandeling overgenomen door drie nieuwe Kamerleden. Zij hebben behoorlijke wijzigingen doorgevoerd. Wat is de bedoeling van het voorstel? Lees verder

Aan huis verbonden beroep of bedrijf, wel of niet een omgevingsvergunning aanvragen?

05-07-2018

Wie in het café, bij de slijter of de supermarkt een biertje koopt, kan tegenwoordig kiezen uit diverse soorten bier. De brouwerijen zijn de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond geschoten. Op 27 juni 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) een uitspraak gedaan in een zaak rondom een ambachtelijke bierbrouwerij aan huis (ECLI:NL:RVS:2018:2125). Lees verder

Geen externe collectieve bestuurdersaansprakelijkheid

29-06-2018

In het arrest van 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:470 (Eisers /TMF c.s.) heeft de Hoge Raad bevestigd dat er voor bestuurdersaansprakelijkheid ex art. 6:162 BW geen sprake is van collectieve aansprakelijkheid van het bestuur. Lees verder

Over uitleg van contracten en Euriborleningen

22-06-2018

De Telegraaf en het Financieele Dagblad schreven er al over: ING heeft bakzeil gehaald met betrekking tot de renteopslag bij Euriborleningen. Lees verder

Het huidige belang van de in 1992 afgeschafte ‘buurweg’

01-06-2018

Sinds de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW) in 1992 is de buurweg afgeschaft en kunnen nieuwe buurwegen niet meer ontstaan. Tot de invoering van het NBW was van een buurweg sprake wanneer door eigenaren van paden, wegen of dreven daaraan een gemeenschappelijke bestemming als uitweg voor meerdere buren was gegeven. Hoewel de buurweg is afgeschaft blijven op grond van het Overgangswet NBW bestaande buurwegen wel gehandhaafd en, zo volgt uit de rechtspraak, leiden deze buurwegen nog steeds tot conflicten. In deze blog bespreek ik een recent arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Lees verder