Blog

De verplichte scholing in het arbeidsrecht

03-10-2023

Sinds 1 augustus 2022 staat in de wet dat een werkgever de scholing die op grond van de wet of cao verplicht is, kosteloos moet aanbieden. Maar wat is verplichte scholing? Lees verder

Huurverlaging door huurverhogingsbeding

18-09-2023

Een huurverhogingsbeding wordt door de kantonrechter in zijn uitspraak van 3 augustus 2023 volledig van tafel geveegd. Daarmee komen álle huurverhogingen te vervallen die door de verhuurder waren doorgevoerd. Lees verder

Een kortere ketenregeling in de cao

28-07-2023

Als arbeidsrechtadvocaat krijg ik vaak vragen over de ketenregeling. Uit een recente uitspraak blijkt dat er in een cao in het voordeel van de werknemer kan worden afgeweken van de ketenregeling. Lees verder

Schadevergoeding bij aankoop van een woning met een onjuiste woonoppervlakte [contractenrecht] [aansprakelijkheidsrecht]

18-07-2023

Het uitgangspunt is dat de NVM-makelaar aansprakelijk is voor de schade die is veroorzaakt door een onjuiste meting van het gebruiksoppervlak, maar het vaststellen van de schade blijkt nog niet zo eenvoudig, zo blijkt maar weer uit een recente uitspraak van de rechtbank Limburg. Lees verder

Wie draait er op voor de schade door een openstaande kraan?

11-07-2023

Het zal niemand verbazen dat een waterlekkage voor een hoop ellende kan zorgen. De problemen stapelen zich echter op als blijkt dat de oorzaak buiten de eigen woning is gelegen en men te maken krijgt met meerdere betrokkenen. In dat geval rijst al snel de vraag wie aansprakelijk is voor de schade die door de lekkage teweeg is gebracht. Aan de hand van een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland zal ik daar in dit blog meer over vertellen. Lees verder

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6