Blog

Vorderingen uit huwelijkse voorwaarden na overlijden: quasi-legaat? [Erfrecht]

03-11-2022

Op 30 september 2022 besliste de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2022:1339) over de vraag of een vordering op grond van de huwelijkse voorwaarden wordt aangemerkt als quasi-legaat ex. artikel 4:126 lid 2 sub c BW. Het antwoord deze vraag is van belang voor de berekening van de legitimaire massa en de onderlinge rangorde van de vorderingen op de nalatenschap. Lees verder

Ongunstige huwelijkse voorwaarden of ongunstige uitleg?

20-09-2022

Het gebeurt regelmatig dat een cliënt voor het eerst bij mij aan tafel schuift en zegt: De huwelijkse voorwaarden hebben we nooit nageleefd, volgens mij is er nu een gemeenschap van goederen ontstaan. Onbewust glimlach ik dan. Juridisch zit het zo niet in elkaar. Huwelijkse voorwaarden hebben compleet andere rechtsgevolgen dan een gemeenschap van goederen en zijn niet zomaar van de baan. Maar wat als een rechtbank deze stelsels toch met elkaar laat ‘vermengen’? Lees verder

Het non-concurrentiebeding in een tijdelijke arbeidsovereenkomst [arbeidsrecht]

26-08-2022

Voor een geldig non-concurrentiebeding in een tijdelijk arbeidscontract gelden strenge voorwaarden: meestal wordt daaraan niet voldaan. Lees verder

Meer bescherming voor werknemers: Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht

03-08-2022

Sinds 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht. Deze wet brengt diverse wijzigingen met zich mee voor werkgevers en werknemers. Lees verder

De gezamenlijke woning moet worden verdeeld. Of toch niet?

12-07-2022

De wet bepaalt dat je altijd verdeling kunt vragen van een gemeenschappelijk goed. Maar daarop bestaat een uitzondering die met de huidige woningcrisis van steeds groter belang wordt. Lees verder

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6