Blog

NIEUWSUPDATE ARBEIDSRECHT RENSEN ADVOCATEN.

NIEUWSUPDATE ARBEIDSRECHT RENSEN ADVOCATEN

08-09-2021

In Nederland kennen we geen wettelijke vaccinatieplicht: het staat iedereen vrij om wel of niet te kiezen voor een COVID-vaccinatie. Kunnen werkgevers werknemers ontslaan wegens het niet nemen van een COVID-vaccinatie? Het gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft over deze kwestie recent moeten beslissen.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

Casus: ontslag door weigeren COVID-vaccinatie

De desbetreffende werkneemster was werkzaam in een kleine ruimte. Het ging om een binnenruimte van 25 m² zonder ramen of andere mogelijkheden tot ventilatie. Op 5 april 2021 verstuurde werkgever aan werkneemster het volgende e-mailbericht:

(…) Wij kunnen het risico niet nemen dat jij ons besmet omdat jij nog niet bent ingeënt. In ons telefoongesprek van zojuist heb jij mij medegedeeld dat “abo ainda no ta convensie”. Ik heb jou medegedeeld dat als jij niet inent, wij onze werkrelatie om reden van het covid – risico dat jij dan meebrengt in ons kleine WTC kantoor moeten gaan beëindigen. Denk er dus goed over na. (…)

Werkneemster besluit echter de vaccinatie niet te nemen. Op 7 april 2021 gaat de werkgever over tot een ontslag op staande voet:

“In onze kleine kantoorruimte in het WTC van slechts 25 vierkante meter waarin zowel jij als [naam 1] en binnenkort ook [naam 2] vrijwel dagelijks weer moeten samenwerken, zonder open ramen of eigen ventilatie, is het met het oog op de gezondheid van jouzelf (leeftijd 25 jaar), van [naam 1] (leeftijd 69 jaar), [naam 2] (leeftijd 67 jaar) en die van [naam 3] (leeftijd 64 jaar) niet verantwoord nog langer fysiek met jou samen te moeten werken.”

Werkneemster bevestigt dezelfde dag dat zij de mail heeft ontvangen en spoedig zal reageren. Twee dagen later roept zij de nietigheid van het ontslag in wegens het ontbreken van de dringende reden.

Het verzoek

De werkgever verzoekt de rechter om te bevestigen dat de werkneemster rechtsgeldig is ontslagen op staande voet. Voor het geval het ontslag op staande voet geen stand houdt, verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hieraan ligt ten grondslag dat de werkneemster zich niet heeft willen laten inenten tegen het coronavirus waardoor zij de andere werknemers sneller kan besmetten. Zij komt hierdoor haar zorgverantwoordelijkheid niet na en levert een ernstig gevaar voor zichzelf en voor anderen op.

Het verweer

Werkneemster stelt daartegenover dat er geen wettelijke vaccinatieplicht geldt en dat werkgever dan handelt in strijd met haar recht op eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit.

De beoordeling

De rechter vindt dat er inderdaad geen algemene vaccinatieplicht geldt, dit zou immers het recht op onaantastbaarheid van het menselijk lichaam (art. 11 Grondwet) en het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (art. 19 Grondwet) raken. Een inbreuk op een grondrecht door de werkgever kan echter onder bepaalde omstandigheden gerechtvaardigd zijn. Van belang is dat de inbreuk een legitiem doel dient en de handeling (het ontslag) geschikt is om het doel te bereiken. De inbreuk moet daarnaast in verhouding staan tot het belang van de werkgever bij het bereiken van het beoogde doel. Tot slot moet dit doel niet op minder ingrijpende wijze bereikt kunnen worden.

Volgens de rechter zijn er in deze casus geen omstandigheden aanwezig die de inbreuk rechtvaardigen. De werkplekken waren immers maar op een beperkt aantal uren bezet en op die momenten bevonden de werknemers zich het meest van de tijd achter de computer. Het blootstellingsrisico was dan ook beperkt. Daarnaast blijkt niet dat de werkgever zelf geprobeerd heeft het besmettingsrisico te beperken. Tot slot moet ontslag op staande voet gezien worden als ultimum remedium. In deze casus had de werkgever ook voor een minder vergaande maatregel kunnen kiezen.  

Is een ontbinding van de arbeidsovereenkomst dan wel een mogelijkheid in deze casus? Er zijn ook andere omstandigheden: door de laatste verhuizing naar een ander kantoor heeft de werkgever nu minder werk beschikbaar, hij stelt dat werkneemster onder niveau presteerde en hij stelt dat door deze lopende zaak de verhoudingen tussen de werkgever en werknemer niet meer goed zijn. |Daar staat tegenover dat de werkneemster een alleenstaande moeder is van twee kinderen en dat zij ook zorg draagt voor haar zieke moeder. Omdat de werkneemster wel een goede arbeidsmarktpositie heeft, oordeelt de rechter hier toch dat er voldoende omstandigheden zijn om de arbeidsovereenkomst met een ontslagvergoeding te ontbinden.

Conclusie

Ook deze zaak laat weer zien dat de Covid-19 pandemie op meerdere fronten de verhoudingen beïnvloedt. Het recht van de werknemer op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en lichamelijke integriteit staat hier tegenover het belang van de werkgever om zichzelf, zijn werknemers en derden op de werkvloer tegen besmetting te beschermen. Uit deze uitspraak blijkt dat ontslag wegens het niet gevaccineerd zijn onder bijzondere omstandigheden mogelijk zou kunnen zijn. Het ontslag op staande voet hield in dit geval geen stand. Helaas voor de werknemer werd haar arbeidsovereenkomst alsnog per 1 augustus 2021 ontbonden onder meer omdat de verhoudingen op scherp stonden.

Deze nieuwsbrief is geschreven voor Annabel de Graaf, student-stagiaire bij Rensen Advocaten.

Bij vragen over arbeidsrecht neem contact op met Beatrijs Dijkstra of Esther den Haan van Rensen advocaten 072-5155544.

Wij verzenden periodiek korte nieuwsupdates over arbeidsrechtelijke kwesties.

Wilt u deze niet ontvangen, of weet u anderen die u hiervoor wilt aanmelden, stuur dan een reply aan dit adres: info@rensenadvocaten.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mr. B. M. (Beatrijs)
Dijkstra
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Dijkstra@rensenadvocaten.nl
Meer over Beatrijs