Blog

Geen arbeidsovereenkomst op papier: toch niet in vaste dienst.

Geen arbeidsovereenkomst op papier: toch niet in vaste dienst.

28-01-2021

Als een werknemer voor een werkgever werkt en er staat niets op papier, heeft die werknemer dan een vast contract? Ja, zou je denken. Maar dat kan anders liggen.

Deel dit artikel

Naar het overzicht

 

Selectieve Focusfotografie Van Ondertekening Van Personen Op Papier

 

Geen arbeidsovereenkomst ontstaan

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Een arbeidsovereenkomst kan ook mondeling zijn overeengekomen. Van belang is dan wel dat er overeenstemming is ontstaan over alle essentialia van de arbeidsovereenkomst.

Eerst een gesprek, dan een contract

Op 24 november 2020 oordeelde het Hof Amsterdam (link: ECLI:NL:GHAMS:2020:3247). over de volgende situatie. A ging via arbeidsbemiddeling voor B werken. Er is een gesprek tussen A en B op 18 oktober. B zendt A een mail met het volgende bericht: “Zoals besproken wordt er een contract aangeboden op loonschaal D5, hier komt nog 70 euro koffiegeld + reiskosten bij. In je contract zit een maand proeftijd om te kijken of de samenwerking voor beide kanten goed bevalt. (…) Maandag 21 oktober a.s. start je om 12.00 met je dienst. (…) een arbeidsovereenkomst aan met 21 oktober als ingangsdatum.” Op 21 en 22 oktober heeft A gewerkt. Op 22 oktober ontvangt A van B een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Dat is een arbeidsovereenkomst voor zeven maanden, dus voor bepaalde tijd, met een proeftijd van een maand. In een gesprek op 23 oktober zegt A dat hij het niet eens is met de inhoud van de overeenkomst. Hij vindt bijvoorbeeld dat er wél een cao van toepassing is. B ziet verder af van een overeenkomst met A.

Essentialia van de arbeidsovereenkomst

A verzoekt vervolgens bij de rechter weder tewerkstelling of een billijke vergoeding en een vergoeding vanwege onregelmatige opzegging. A gaat er dus van uit dat er wél een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen maar dat B deze onrechtmatig en zonder opzegtermijn heeft opgezegd. De vraag die voorligt bij de kantonrechter en later bij het Hof is of er een arbeidsovereenkomst tot stand gekomen is. A heeft een aantal essentialia van de op 22 oktober schriftelijk aan hem voorgelegde arbeidsovereenkomst niet geaccepteerd. Er is dus volgens de rechter op 22 oktober geen arbeidsovereenkomst gesloten. De vraag is dan of er al op 18 oktober een mondelinge arbeidsovereenkomst is ontstaan. Die vraag wordt beantwoord aan de hand van de in de wet neergelegde wils- en vertrouwensleer en de bepalingen inzake aanbod en aanvaarding. Tot de essentialia van de arbeidsovereenkomst behoren volgens het Hof in elk geval de functie, het daarbij behorende loon, de aanvangsdatum en de duur van de overeenkomst. Het Hof oordeelt dat tijdens het gesprek op 18 oktober niet is gesproken over de duur van de arbeidsovereenkomst. Dus ook als de werknemer dat mondelinge aanbod had aanvaard, dan zou er nog geen wilsovereenstemming zijn over alle essentialia van de arbeidsovereenkomst. Het aanbod van B is perfect geworden met de aanbieding van het contract op 22 oktober. Maar dat aanbod heeft de werknemer niet aanvaard. Er is dus tussen partijen géén mondelingen én geen schriftelijke arbeidsovereenkomst tot stand gekomen.

En die twee dagen werken?

Het Hof zegt dat het enkele feit dat A op 2 dagen werkzaamheden heeft verricht, niet betekent dat er een arbeidsovereenkomst is ontstaan. Dit lijkt een wat onredelijke uitkomst: doordat de werkgever niets heeft gezegd over de arbeidsduur, is er geen mondelinge overeenstemming bereikt. Het Hof weegt mee dat de periode van werk maar twee dagen duurde, dat er op 18 oktober al gezegd is dat er nog een schriftelijk contract met het aanbod zou volgen en dat dit contract ook daadwerkelijk klaar lag op maandag 21 oktober voor A om te tekenen. Ook heeft A op de zitting gezegd dat hij wist dat hij het contract nog moest tekenen maar dat daarvoor op maandag 21 oktober 2019 geen tijd was en dat hij vervolgens ook geweigerd heeft dat te doen. Kortom, er is wel gewerkt, maar er is geen arbeidsovereenkomst tot stand gekomen.

Wat is geldig als er wel een arbeidsovereenkomst is afgesloten maar de duur niet duidelijk is vermeld? Daarover volgende week meer.

Behoefte aan een model “arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd”?

Zend een mail aan info@rensenadvocaten.nl

 

 
Mr. B. M. (Beatrijs)
Dijkstra
+31 (0)72 515 55 44
+31 (0)72 515 54 93
Dijkstra@rensenadvocaten.nl
Meer over Beatrijs